Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Kasvua Kainuuseen, Johdon ja henkilöstön kehittäminen -hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta samanaikaisesti työelämän laadun kehittämisen kanssa. Työelämän laadun tukemisen ja kehittämisen lähtökohtana on, että asia nähdään yrityksessä tärkeänä ja se otetaan osaksi liiketoimintastrategiaa. Tätä kautta yrityksessä voidaan menestyksekkäästi toteuttaa toimenpiteitä työelämän laadun tukemiseen ja kehittämiseen.

Hankkeessa toteutetaan yritysten tarpeiden mukaisia koulutuksia, joilla pyritään vaikuttamaan yritysten kasvun, kansainvälistymisen sekä omistajavaihdosten edistämistä. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan ja varmistetaan yritysten sopeutumista ja hallintaa muutostilanteissa. Tavoitteena on myös uusien toimintatapojen kehittäminen työn organisointiin ja johtamiseen sekä hyödyntää hyviä olemassa olevia malleja.

Ari Kainulainen


Projektipäällikkö
puh. 044 551 4565
ari.kainulainen@kainuunetu.fi

Pia Haapalainen


Projektikoordinaattori
puh. 044 551 4641
pia.haapalainen@kainuunetu.fi