Kasvu- ja kansainvälistyminen

Kasvua Kainuuseen –palveluiden tavoitteena on
kannustaa ja edesauttaa kainuulaisia pk- ja mikroyrityksiä laajentamaan toimintaansa ja hakemaan kasvua
Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisiltä markkinoilta.
Yritysten tarpeista kumpuavilla toimilla vahvistetaan kasvuhakuisten ja kasvupotentiaalia omaavien, kansainvälistyvien, jo kansainvälisillä markkinoilla olevien sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten liiketoimintavalmiuksia ja -osaamista. Tavoitteena on yritysten liiketoiminnan kannattava kasvu.


Kasvuvalmiuksia vahvistetaan asiantuntijapalveluiden avulla
- tehtäviä voivat olla mm.


Liikeidean ja liiketoimintamallin selkeyttäminen
Ansaintalogiikan kirkastaminen
Asiakastarpeiden ja asiakassegmenttien arviointi ja valinta
Tuotteistaminen, tuotteiden kaupallistaminen
Yrityksen kasvustrategia kirkastaminen ja kasvun tiekartan rakentaminen
Uuden liiketoimintamallin resursointi, yrityksen liiketoimintaosaamisen määrällinen ja laadullinen kehittäminen
Kasvun esteiden tiedostaminen ja niiden poistaminen
Verkostoituminen toimialan sisällä ja myös toimialojen välillä (mm. digitalisoinnin mahdollisuudet).
Kainuun Kasvupolku järjestetään vuosittain ja siinä vahvistetaan kasvuvalmiuksia starttipäivän, yritysten kiitoratapäivien ja kasvusuunnitelmien kautta.

Yritysten kansainvälistymisen
toimenpiteitä ovat mm.


Yritysten vientivalmiuksia vahvistetaan asiantuntijapalveluiden kautta ja toimia voivat olla mm.
Vienninstrategian kirkastaminen, markkinatutkimukset, kumppanuusanalyysit, tapaamisjärjestelyt, laaduntarkastus, yhteisyrityksen/myyntitoimiston/edustajiston perustaminen.

Yrityksen tarpeista lähtevät räätälöidyt kansainvälistymisvalmennukset
Vientirengastoiminta, verkostoituminen kv-hankkeisiin
Verkostoituminen toimialan sisällä ja myös toimialojen välillä (mm. digitalisoinnin mahdollisuudet)
Messuvierailut ja ryhmänä toteuttavat vientimatkat
Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen vahvistaminen yrityslähtöisesti, esimerkiksi Skandinavia, Aasia,
Saksankieliset maat, Venäjä,
Maastavienti ja maahantuonti.

Matti Luukkonen


Hankejohtaja
puh. 044 551 4561
matti.luukkonen@kainuunetu.fi

Heikki Rusanen


Projektikoordinaattori
puh. 044 551 2920
heikki.rusanen@kainuunetu.fi